Helsepersonell med sprøyte

Ventar du på vaksine?

Tysnes kommune er no nesten ferdig med å tilby fyrste dose for alle over 65 år, samt alle som er vurdert å vere i høg risikogruppe 18 - 64 år.

Me ønskjer difor å komme i kontakt med deg som ikkje har fått tilbod om fyrste dose og er:

 • 65 år eller eldre
 • 18 – 64 år med følgjande alvorlege helsetilstander:
  • Organtransplantasjon
  • Immunsvikt
  • Hematologisk kreftsjukdom siste fem år
  • Anna aktiv kreftsjukdom, pågåande eller nylig avslutta behandling mot kreft (spesielt immundempande behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  • Nevrologiske sjukdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese og Downs syndrom)
  • Kronisk nyresjukdom og nyresvikt 

Korleis ta kontakt?

Me ber om ta du tek kontakt via helsenorge.no – dialogmelding med fastlege.

Alternativt kan du ringje legekontoret på telefon 53 43 70 80

 

Her kan du finne meir informasjon om FHI sin prioriteringsrekkjefølgje.