utsikt over Tysnes

Vedteken plan for idrett, friluftsliv og kulturanlegg 2016-2020.

Plan for regionale idretts, friluftsliv og kulturanlegg i Sunnhordland 2016-2020

Arbeidet med revidering av planen for perioden 2016-2020 starta 16. november 2015 og vart handsama i møte i Samarbeidsrådet for Sunnhordland 9. desember 2016.


Sjå HER for meir informasjon om arbeidet.

 

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000
Telefax: 53437011
E-post: redaksjonen@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal