Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer
utsikt over Tysnes

Vedteken plan for idrett, friluftsliv og kulturanlegg 2016-2020.

Plan for regionale idretts, friluftsliv og kulturanlegg i Sunnhordland 2016-2020

Arbeidet med revidering av planen for perioden 2016-2020 starta 16. november 2015 og vart handsama i møte i Samarbeidsrådet for Sunnhordland 9. desember 2016.


Sjå HER for meir informasjon om arbeidet.