Omega 365 Areal melder på vegne av Tysnes Båtlag i samsvar med § 12-8 i Plan- og bygningslova oppstart av ny reguleringsplan for småbåthamn Gjerdsvika gnr.95, bnr. 4 – Tysnes kommune

For nærmare informasjon kan du kontakte Omega 365 på telefon 975 40 000.

Eventuelle merknadar/innspel til oppstart av planarbeidet kan sendast til Omega 365 AS, Kvassanesvegen 4, 5582 Ølensvåg eller via e-post areal@omega.no innan 28.04.2023