Fagne AS melder oppstart av planarbeid for å forsterke el-nettet på Tysnes.

Norconsult er ansvarleg for utgreiingar og vil gjera feltarbeid i løpet av sumaren 2023.

Område for synfaring er markert i kartet, oppstart feltarbeid i slutten av juni.

Meir info vil koma når planprosessen går vidare.

varsel om oppstart - FAGNE AS.pdf