storm

Varsel om ekstremvær

Me oppmodar om at folk sikrar lause gjenstander og elles tek sine forholdsreglar for å sikra eigedelar og personleg tryggleik.

Me vil vidareformidla følgjande varsel om ekstremvær:

 

Fredag kan det bli vestleg full storm 25 m/s sør for Bergen, med vindkast på 30-35 m/s.Laurdag er det venta vestleg full storm 25 m/s med vindkast på 30-35 m/s i Rogaland og Vest-Agder, ellers sterk storm 30 m/s, kan henda orkan 33 m/s, med vindkast på 35-45 m/s. Både fredag og laurdag er det venta høge bølgjer inn mot kysten, kan bli opp mot 10-12 meter signifikant bølgehøgde.

Oppdatert varsel om situasjonen vil vera å finna på www.yr.no eller http://www.met.no/Meteorologi/A_varsle_varet/Varsling_av_farlig_var/