Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer
Vandring Tysnes

Vandring Tysnes - nytt turkart klart

Turkarta er til sals hos Esso i Våge, turistinformasjonen i Våge hamn og på rådhuset i Uggdal.

I Tysnes er 33 turstigar merka og gradert etter nasjonal standard og alle turstigane er markert på kartet. I tillegg er det opplysningar om  parkering, utgangspunkt og tidsbruk for kvar enkelt tur.

Næringsdrivande som ønskjer å selje kartet kan kontakte Synnøve Bakke.

Kontakt oss

Synnøve Bakke

Kulturkonsulent
977 48 005
synnove.bakke@tysnes.kommune.no

 

Adresse: Rådhuset
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal