Vandring Tysnes

Vandring Tysnes - nytt turkart klart

Turkarta er til sals hos Essoen i Våge, Turistinformasjonen/Mandelhuset og på rådhuset i Uggdal.

 I Tysnes er 33 turstigar merka og gradert etter nasjonal standard og alle turstigane er markert på kartet. I tillegg er det opplysningar om  parkering, utgangspunkt og tidsbruk for kvar enkelt tur.

Næringsdrivande som ønskjer å selje kartet  kan  kontakte Tysnes kommune: post@tysnes.kommune.no eller 53 43 70 00.