CB058341

Vaksenopplæring

Tysnes kommune ved oppvekstsjefen driv norskopplæring for vaksne innvandrarar og utanlandske arbeidstakarar i Tysnes. Kommunen syter også for opplæring på grunnskulenivå for dei som av ulike grunnar treng det.

Les meir om vaksenopplæringa på lenkja til høgre 


  

Kontakt oss

Born og utdanning

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal