Valurne

Utvida opningstid førehandsrøysting!

Denne helga vil det vere ope for førehandsrøysting i  rådhuset laurdag kl. 1200 - 1600 og søndag kl. 1400 - 1800.
Minnar og om langope fredag 8.september kl. 0900 til 2000.

 

Daglege opningstider: 10.08 – 08.09.17: Måndag –fredag : kl .09.00 – 15.00.

Utvida opningstider:

Laurdag 02.09.17:        kl 12.00 - 16.00

Søndag  03.09.17:        kl 14.00 - 18.00

Fredag   08.09.17:        kl 15.00 – 20.00

Siste frist for førehandsrøysting er fredag 08.september kl 20.00.

Hugs valkort og legitimasjon! Valkorta vil vera ein integrert del av ein faldar(brosjyre). Alle som står i folkeregisteret vil få brosjyren tilsendt, før den ordinære førehandsrøystinga tek til 10. august.