Tysnespakken

Tysnespakken

Flytt til Tysnes, få Noregs billegaste bustadlånsrente.

Med bustadlånsrente på 2,35 % og Noregs billegaste straum og fiberbreiband vil øykommunen Tysnes sør for Bergen lokka fleire fastbuande til å busetja seg.

Med Noregs billegaste bustadlånsrente ynskjer samfunnet på Tysnes å få fleire innbyggjarar til øykommunen. Banksjef Dag Sandstå i Tysnes Sparebank er ein av bidragsytarane til det kommunen har kalt ”Tysnespakken”, som vert lansert i dag.

I tillegg til bustadlån på 2,35 %, rabatt på straum og fiberbreiband gjev også kommunen tilbod om billeg byggjeklar tomt med utsikt over Bjørnefjorden for nye tysnesingar. Totalverdi på pakka er 200.000 kroner.

Målet er 100 nye tilflyttarar i 2015, seier ordfører Hestad.

Les meir i Pressemeldinga og http://www.tysnespakken.no/tysnespakken.html

Vil lokka fleire fastbuande til Tysnes. Elverksjef Lars Enes (t.v.), banksjef Dag Sandstå og ordførar Kjetil Hestad
Foto: Bladet Tysnes/Vidar Alfarnes

Kontaktpersonar:

Kjetil Hestad, ordførar i Tysnes kommune
Mobil: 924 44 460

Dag Sandstå, banksjef i Tysnes Sparebank
Mobil: 900 89 084

Foto: Bladet Tysnes