Legekontor

Tysnes legekontor

Tysnes legekontor har som oppgåve å gje brukarane tilbod både i form av legetenester på dagtid og akutt hjelp på kveld og natt. I tillegg har legane tilsynsverksemd for pleie- og omsorgstenesta og konsultasjonar på helsestasjon for born og ungdom.

Helsenorge.no
Via helsenorge.no, kan ein bestille time, sjå oversikt over respetar, vaksinar, faktura. På denne måten treng du ikkje stå i telefonkø for å bestilla legetime og fornye resept.

Trykk her for å logge på di side.


Fastlege
Alle tre fast tilsette legar på kontoret er med i fastlegeordninga.

Dersom ein ynskjer å byta fastlege, kan ein nytta lenkja "Helse Norge" eller "Min fastlege" i menyet "Lenkjer" til høgre eller ringja fastlegekontoret i eige fylke på telefon 81059500.

Tysnes legekontor
har i dag tre fast tilsette legar, ein turnuslege og tre medarbeidarar. Kommuneoverlegen er leiar for heile helseavdelinga i Tysnes kommune.

 

Kontakt oss

Tysnes legekontor

Telefon: 53437080
Telefax: 53437081
Nødtelefon 113
Legevakt: 116117
Timebestilling helsenorge

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal

Ekspedisjonstid: kl. 09.00 - 14.00

Telefontid: kl. 09.00 - 11.30 og kl. 13.00 - 14.30