Tysnes idrettsråd

I alle kommunar med meir enn tre idrettslag skal det vera idrettsråd for idrettslaga.

Idrettsråda skal arbeida for best mogleg forhold for idretten, samarbeida med laga, mellom laga og kommunale myndigheiter, og mellom laga og idrettskretsen. Idrettsråda skal ha lov i samsvar med lovnorm for idrettsråd vedtatt av idrettsstyret

Idrettslaga som er med i Tysnes idrettsråd:

 • Båtlaget Njord/Tysnes
 • Tysnes golfklubb
 • Lundegrend IL
 • Njardar /Tysnes
 • Onarheim IL
 • Reksteren IL
 • Reksteren karateklubb
 • Tysnes Hestesportslag
 • Tysnes IL
 • Tysnes Sportsskyttarklubb
 • Tysnes Symjeklubb
 • Uggal IL