Tysnes idrettsråd

I alle kommunar med meir enn tre idrettslag skal det vera idrettsråd for idrettslaga.

Idrettsråda skal arbeida for best mogleg forhold for idretten, samarbeida med laga, mellom laga og kommunale myndigheiter, og mellom laga og idrettskretsen. Idrettsråda skal ha lov i samsvar med lovnorm for idrettsråd vedtatt av idrettsstyret

Idrettslaga som er med i Tysnes idrettsråd:

 

Tysnes idrettsråd 2021/2022

Leiar Jon Arvid Kleppe
Nestleiar Magne storesætre
Kasserar Marit Nancy Allard Gjøvåg
Styremedlem Trine Fossdal
Styremeldlem Roger Hustad
Styremedlem Ole Christian Kjerrgård

Varamedlemmar
Geir Mehammer
Torstein Fjeldet Lunde

Kontakt oss

Morten Anthonessen

Rådgjevar idrett
922 61 413
morten.anthonessen@tysnes.kommune.no

 

Adresse: Rådhuset
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal

Skjema