Tysnes idrettsråd

I alle kommunar med meir enn tre idrettslag skal det vera idrettsråd for idrettslaga.

Idrettsråda skal arbeida for best mogleg forhold for idretten, samarbeida med laga, mellom laga og kommunale myndigheiter, og mellom laga og idrettskretsen. Idrettsråda skal ha lov i samsvar med lovnorm for idrettsråd vedtatt av idrettsstyret

Idrettslaga som er med i Tysnes idrettsråd:

 

Tysnes idrettsråd 2022/2023

Leiar: Roger Hustad
Nestleiar: Jon Arvid Kleppe
Medlem: Marit Nancy Allard Gjøvåg
1. vara: Torstein Fjeldet Lunde
2. vara:Trine Fossdal
 

Kontakt oss

Morten Anthonessen

Rådgjevar idrett
922 61 413
morten.anthonessen@tysnes.kommune.no

 

Adresse: Rådhuset
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal