biblioteksjef

Tysnes folkebibliotek har fått ny biblioteksjef

Mats Løve Gjersvik er starta opp i stillinga som biblioteksjef og er komen godt i gong med nye arbeidsoppgåver.

I førre veke, hadde han besøk av fylkesbibliotekaren for å starte planlegginga av korleis biblioteket kan nytta seg best mogleg av midlane ein har fått til lage modellbibliotek.

Mats ynskjer eit høgare besøkstal på biblioteket og kjemt til å invitere publikum, både born, ungdom og vaksne, til ulike arrangement framover.

Les meir om biblioteket og opningstider på www.tysnesbibliotek.no