Turistinformasjon

Turistinformasjonskontor

Turistinformasjonen finn du i eit "flytenaust" ved kaiområdet i Våge (Tysnesbygda). Tenesta vil vera open frå medio juni - medio august som følgjer:

Måndag Stengt
Tysdag - lørdag  10 - 17
Søndag  10 - 17

Tlf. 53432100 / 90167716 

Her vil du óg kunna få brosjyrar og anna opplysningsmateriell. Det vil vera mogeleg å kopla seg til Våge Hamn sitt trådlause nettverk. Kiosk/kafé ligg i same huset.

I "flytenaustet" er det også ei "Jåttutstilling" over jåttseglarane i Tysnes, som eit venelag har fått i stand. [Les meir]