Turistinformasjon

Turistinformasjonen

Turistinformasjonen i flytenaustet i Våge hamn. 

Turistinformasjonen er open frå 18. juni til medio august 2021:

                Tysdag til søndag 10 - 17
                Måndag stengt

Her finn du brosjyrar og anna opplysningsmateriell. På Meirsmak Tysnes sin heimeside finn  du meir informasjon om tilbodet til turistar på Tysnes.

I turistinformasjonen er det mogeleg å kopla seg til Våge Hamn sitt trådlause nettverk.

Du når turistinformasjonen på tlf.: 53 43 21 00 

Sjå også Visit Sunnhordland for mer informasjon om turisttilbodet i kommuen.

Oversikt over badeplasser på øya finn du på Bergen og omland friluftsråd sine sider.

Kontakt oss

Tommy-René Stordal

Assisterande rådmann
907 54 142

TomSto@tysnes.kommune.no

 

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal