Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer
korona kvit bakgrunn

Lokale tilrådingar

Tysnes har følgande tilrådingar knytt til smittesituasjonen på Tysnes.
koronavirus

Samla informasjon om tiltak i kommunale tenester

Her finn du informasjon om tiltaka på dei einskilde einingane i Tysnes kommune.