Illustrasjonsbilete sportsutstyr

Kommunalt tilskott til idrett 2023

Frist for idrettslaga til å senda inn utfylt rekneskapsskjema, rekneskap og årsmelding er 01.03.23. Fristen er endeleg.
el

Støtte til straumutgifter for lag og organisasjonar

Stortinget løyva 17. februar 250 millionar kroner til frivillige lag og organisasjonar for å kompensere for ekstraordinære høge strømpriser.
masks-1700440__340

TILSKOT TIL KUNST- OG KULTURFORMIDLING

For å sikre større grad av likebehandling av søknader er det utarbeid enkle retningslinjer for kommunal støtte til kulturprosjekt som fall utanfor andre ordningar for kul...
crocus-4030138_960_720

KULTURMIDLAR 2022

Tilskot til song- og musikklaga, nærmiljøtiltak og allment kulturarbeid lysast ut med søknadsfrist 31.03.22. 

Kontakt oss

Mats Løve Gjersvik

Kulturkonsulent
988 66 973
mats.love.gjersvik@tysnes.kommune.no

 

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal