Hammer og spiker

Kompensasjon covid-19

27. juli 2020
Kommunal støttordning for lag og organisasjoner som har mista inntekter denne våren.
Våge

LivOGlyst lokalsamfunnsutvikling

27. juli 2020
Har du lyst å utvikle noko i lokalsamfunnet, men veit ikkje heilt kva det skal vera? Då kan LivOGlyst-programmet frå Vestland fylkeskommune kanskje vere noko for deg?
Logo Lotteritilsynet momskompensasjon

​Ny nasjonal krisepakke for frivilligheita 

21. juli 2020
Ein ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjonar er klar. Formålet med ordninga er å kompensere frivillige organisasjonar som har betydelege inntektstap frå a...
Logo Lotteritilsynet momskompensasjon

Få refundert meirverdiavgifta

19. mai 2020
Lag og organisasjoner kan nå søkje om å få refundert momsen. Lotteri- og stiftelsestilsynet skal i 2020 fordele 1,685 milliardar kroner til frivillige lag og organisasjon...
Penger - Pixabay - fri bruk

Oversikt over aktuelle tilskot og stønader

18. mai 2020
Her finn de oversikt over fond og tilskotsordningar kor ein kan søkje om stønad til ulike prosjekt. Sida er under utarbeiding og vil bli oppdatert.

Kontakt oss

Synnøve Bakke

Kulturkonsulent
977 48 005
synnove.bakke@tysnes.kommune.no

 

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal