el

Støtte til straumutgifter for lag og organisasjonar

Stortinget løyva 17. februar 250 millionar kroner til frivillige lag og organisasjonar for å kompensere for ekstraordinære høge strømpriser.
masks-1700440__340

TILSKOT TIL KUNST- OG KULTURFORMIDLING

For å sikre større grad av likebehandling av søknader er det utarbeid enkle retningslinjer for kommunal støtte til kulturprosjekt som fall utanfor andre ordningar for kul...
crocus-4030138_960_720

KULTURMIDLAR 2022

Tilskot til song- og musikklaga, nærmiljøtiltak og allment kulturarbeid lysast ut med søknadsfrist 31.03.22. 
Illustrasjonsbilete sportsutstyr

Kommunalt tilskott til idrett 2022

Frist for idrettslaga til å senda inn utfylt rekneskapsskjema, rekneskap og årsmelding er 21.02.22. Fristen er endeleg.

Kontakt oss

Mats Løve Gjersvik

Kulturkonsulent
988 66 973
mats.love.gjersvik@tysnes.kommune.no

 

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal