Logo Lotteritilsynet momskompensasjon

Få refundert meirverdiavgifta

19. mai 2020
Lag og organisasjoner kan nå søkje om å få refundert momsen. Lotteri- og stiftelsestilsynet skal i 2020 fordele 1,685 milliardar kroner til frivillige lag og organisasjon...
Penger - Pixabay - fri bruk

Oversikt over aktuelle tilskot og stønader

18. mai 2020
Her finn de oversikt over fond og tilskotsordningar kor ein kan søkje om stønad til ulike prosjekt. Sida er under utarbeiding og vil bli oppdatert.
Blå skule plukkar boss

185 000 kroner til Tysnes frå SIM sitt miljøfond

15. mai 2020
Blå skule, Båtlaget Njord/Tysnes og Solheimsdalen grendelag har fått støtte til sine prosjekt.  - Dette var artig, me gler oss til å starte prosjektet, sier Terje Sløg...
lottstift

Informasjon om krisepakken til idrett, kultur og frivillighet

08. april 2020
14. april kan frivillige lag og organisasjoner og arrangører i kultursektoren søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer.

Kontakt oss

Synnøve Bakke

Kulturkonsulent
977 48 005
synnove.bakke@tysnes.kommune.no

 

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal