Hegglandshusa

Tilskot til vern av kulturminner

Tysnes kommune er tildelt kr. 80.000 i tilskot frå Hordaland fylkeskomune.

Tilskotet skal nyttast til oppsetjing av Hegglandshusa på Laukhamar v/ eigar Olav Laukhamar.  Laukhamar søkte om kr 100.000 til oppsetjing av bygningane.

 

Tømmerstove

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal