Tilskot til nasjonale minoritetar

Kommunal- og moderniseringsdepartementet disponerar tre tilskotsordningar til nasjonale minoritetar

Kunngjøring av tilskudd til nasjonale minoriteter og til kvensk språk og kultur.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lyst ut tilskuddsordningene til nasjonale minoriteter og til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur på våre nettsider. Mer informasjon om tilskuddsordningene, regelverk og søknadsskjema finnes på nettsidene.

Søknadsfrist er 15. november 2015 og 1. mai 2016.

En forutsetning for å behandle søknader som kommer inn til fristen 1. mai, er at det er midler igjen på tilskuddspostene.

Utlysningen  blir bare sendt ut elektronisk. Vi ber også om at søknader sendes elektronisk til postmottak@kmd.dep.no.

Vi gjør oppmerksom på at nasjonale minoriteter er gruppene jøder, kvener/norskfinner, romanifolk/tatere, skogfinner og norske rom (sigøynere). Tilskuddsordningen til nasjonale minoriteter gjelder bare disse gruppene.

Med hilsen

Same- og minoritetspolitisk avdeling

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Telefon 22 24 71 65