Ånuglo2 Ingebjørg Lien

Tilskot til lokale klima- og miljøtiltak

Vestland fylkeskommune

Søknadsfrist: 15. mai 2020

Tilskotsordninga skal fremje lokale initiativ til handling for ei berekraftig utvikling av fylket.

Det blir gitt støtte opp til 50 000 kr for gjennomføring av prosjekt eller tiltak. Det kan normalt gjevast inntil 50 prosent av total kostnad.

I særskilde høve kan høgare løyvingar vurderast.

Kven kan søkje
Frivillige lag, organisasjonar, grendelag, velforeiningar.

Søknadsfrist
Søknadane vert handsama to gonger i året. I 2020 vert søknadsfristane 15. mai og 15. september.

 

Her finn du meir informasjon og søknadskjema.

 

Foto: Ingebjørg Lien

Kontakt oss

Synnøve Bakke

Kulturkonsulent
977 48 005
synnove.bakke@tysnes.kommune.no

 

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal