Foto: Inger Johanne Færevaag

Tilskot til drift av miljøorganisasjoner

Vestland fylkeskommune

Søknadsfrist: 15. mai 2020

 

Formålet med tilskotsordninga er å fremje lokalt engasjement for miljø, klima og natur i fylket. 

For å kunne få tilskot, må ein dokumentere at ein arbeider med konkrete prosjekt og haldningsskapande tiltak for klima og miljø. Tilskotet kan gå til driftsstønad.

Kven kan søkje
Miljøorganisasjoner eller andre organisasjoner som jobbar med klima og miljø.

Her finn du meir informasjon og søknadsskjema.

 

 

 

 

Kontakt oss

Synnøve Bakke

Kulturkonsulent
977 48 005
synnove.bakke@tysnes.kommune.no

 

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal