23. sep. 2020 kl. 13:59

Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer
Eikenøtter

TILSKOT TIL KULTUR – IDRETT – FRILUFTSLIV

Fleire tilskotsordninger med søknadsfrist 15. november.
Hammer og spiker

Kompensasjon covid-19

Kommunal støttordning for lag og organisasjoner som har mista inntekter denne våren.
Våge

LivOGlyst lokalsamfunnsutvikling

Har du lyst å utvikle noko i lokalsamfunnet, men veit ikkje heilt kva det skal vera? Då kan LivOGlyst-programmet frå Vestland fylkeskommune kanskje vere noko for deg?
Logo Lotteritilsynet momskompensasjon

​Ny nasjonal krisepakke for frivilligheita 

Ein ny koronakrisepakke for frivillige organisasjonar som har inntektstap frå arrangement eller anna spesifisert aktivitet, i samband med COVID-19-utbrotet.  
Logo Lotteritilsynet momskompensasjon

Få refundert meirverdiavgifta

Lag og organisasjoner kan nå søkje om å få refundert momsen. Lotteri- og stiftelsestilsynet skal i 2020 fordele 1,685 milliardar kroner til frivillige lag og organisasjon...

Kontakt oss

Synnøve Bakke

Kulturkonsulent
977 48 005
synnove.bakke@tysnes.kommune.no

 

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal