Tilsette

E-postadressene nedanfor er ikkje private e-postadresser, men e-postadresser for kvar enkelt stilling. Det går kopi av e-postane til sekretariatet for ev. journalføring i kommunen sitt sak- og arkivsystem.

Ordninga gjeld kun e-postadressene til kommunalt tilsette på rådhuset.

Ordførar og rådmann

Namn:

Tittel/arbeidsoppgåver:

Tlf.nr.:

E-postadr.:

Kåre Martin Kleppe

Ordførar

472 38 850

kaare.m.kleppe@tysnes.kommune.no

Steinar Dalland

Rådmann

970 46 500

steinar.dalland@tysnes.kommune.no

Sentraladministrasjonen

Namn:

Tittel/arbeidsoppgåver:

Tlf.nr.:

E-postadr.:

Hovudnummer

 

53 43 70 00

post@tysnes.kommune.no

Telefaks/
Telefaks barnevern

 

53 43 70 11

 

Åse Dalland Haaland

Konsulent/arkivansvarleg

913 22 578

aase.d.haaland@tysnes.kommune.no

  Bibliotek 90 78 13 38 post@tysnesbibliotek.no
Mats Løve Gjersvik Biblioteksjef 90 78 13 38 mats.love.gjersvik@tysnes.kommune.no

Steinar Dalland

Rådmann

97 04 65 00

steinar.dalland@tysnes.kommune.no

Anders Teigen

Førstekons./it-leiar

95 28 43 01

anders.teigen@tysnes.kommune.no

Vibeke Øxnevad Stoltz

Konsulent

46 81 85 89

vibeke.stoltz@tysnes.kommune.no

Richard Høie Rådgjevar

91 33 92 00

richard.hoie@tysnes.kommune.no

Rolf Johan Lunde Økonomisjef 93 08 20 21

rolf.j.lunde@tysnes.kommune.no

Bente Halvorsen Lunde Økonomikonsulent 94 78 25 88 bente.h.lunde@tysnes.kommune.no
Astrid Heldal Lønskonsulent 94 78 51 58

astrid.heldal@tysnes.kommune.no

Nils Flakke Konsulent, fellestenesta 94 81 78 49 nils.flakke@tysnes.kommune.no
Haakon Haaland Prosjektingeniør 95 80 69 09 haakon.haaland@tysnes.kommune.no
Tonje Aakre Personalrådgjevar

92 16 70 16

tonje.aakre@tysnes.kommune.no
Linda Moberg Personalkonsulent 97 60 84 60 linda.moberg@tysnes.kommune.no
Margrethe Absalonsen Konsulent, fellestenesta

93 05 44 98

maab@tysnes.kommune.no

Barn og familie

Namn:

Tittel/arbeidsoppgåver:

Tlf.nr.:

E-postadr.:

Marit F. Sæløen

Konsulent i sekretariatet 94 82 25 76

marit.f.saeloeen@tysnes.kommune.no

Aud Kaldefoss

Oppvekstsjef 93 40 23 21 aud.kaldefoss@tysnes.kommune.no

Lena Epland Sløgedal

Einingsleiar for barnehage

92 42 33 80

lena.e.sloegedal@tysnes.kommune.no

Yngve Nikolaisen

Kulturskulerektor

46 81 56 97

yngve.nikolaisen@tysnesoppvekst.no

Barnevernvakt

08:00 - 16:00 Barnevernsleiar

16:00 - 08:00 Barnevernvakten i Bergen

91 91 02 17

55 36 11 80

 
Ingvild A. Hustad Einingsleiar barn og familie / barnevernleiar

91 91 02 17

ingvild.a.hustad@tysnes.kommune.no
Karoline Seglem Gabrielsen Barnevernskonsulent 90 24 28 44  
Solfrid Burkeland Smith Kontaktperson

90 24 28 44

sbs@tysnes.kommune.no
Eva S. H. Grov

Kontaktperson

90 25 11 07

eva.grov@tysnes.kommune.no
Elin Kleppe Tiltaksarbeidar

95 23 76 02

elin.kleppe@tysnes.kommune.no
Betsy Nikolaisen Psykisk helsarbeidar for barn og unge

47 87 61 33

betsy.h.nikolaisen@tysnes.kommune.no

Helsestasjonen/skulehelsetenesta

Namn:

Tittel/arbeidsoppgåver:

Tlf.nr.:

E-postadr.:

Telefaks

 

53 43 70 81

 
Camilla Søreide Helland Helsesjukepleiar 47 61 87 85 camilla.soreide.helland@tysnes.kommune.no

Snefrid Trondsen

Helsesyster

41 56 17 40

snefrid.trondsen@tysnes.kommune.no

Elisabeth Hatteberg

Jordmor

53 43 70 93

hilde.grindevoll@tysnes.kommune.no

Helse- og sosialkontoret

Namn:

Tittel/arbeidsoppgåver:

Tlf.nr.:

E-postadr.:

Telefaks

 

53 43 70 61

 

Marta Helland Hillesvik

Kontormedarb. i fellestenesta

94 81 03 67

marta.h.hillesvik@tysnes.kommune.no

Hildur Heie

Kommunalsjef helse- og sosial

97 65 76 01

hildur.heie@tysnes.kommune.no

Birgitta Kuik Personvernombod/ Konsulent

47 61 28 86

birgitta.kuik@tysnes.kommune.no

 

Nav-leiar

55 55 33 33/
40 61 37 60

 

Trine-Lise Aasen Flyktningkoordinator 90 22 90 99

trine.l.aasen@tysnes.kommune.no

Silje Lunde Flyktningkonsulent 48 21 75 76

silje.lunde@tysnes.kommune.no

Inger Børve

Ergoterapeut

91 77 42 76

inger.borve@tysnes.kommune.no

Anne M. Opdal

Kommunefysioterap.

90 99 74 78

anne.opdal@tysnes.kommune.no

Nancie Luth-Hanssen 

Spesialfysioterapeut

99 48 93 52

nancie.luth-hanssen@tysnes.kommune.no

Synnøve P. Espelund

Psykisk helsearbeidar

97 70 14 07

synnoeve.espelund@tysnes.kommune.no

Elin Meland

Psykisk helsearbeidar

46 90 78 85

elin.meland@tysnes.kommune.no
Ruth Johanne Dalland Psykisk helsearbeidar 90 28 96 44  
Per Verner Aase Dagleg leiar Tysnes Frivilligsentral 99 56 59 28 per.verner.aase@tysnes.kommune.no

Tysnes Omsorgssenter

Namn:

Tittel/arbeidsoppgåver:

Tlf.nr.:

E-postadr.:

Helga Nilsen Boland

Einingsleiar Pleie- og omsorg,
styrar Tysnes omsorgssenter

95 17 68 46

helga.n.boland@tysnes.kommune.no

Heidi Lohne Avdelingssjukepleiar 
1. høgda.
  heidi.lohne@tysnes.kommune.no
Anne Cecilie Lunde Avdelingssjukepleiar 2. høgda. 41 70 79 83 anne.c.lunde@tysnes.kommune.no
Avdeling Fjorden 1. høgda 41 70 79 82  
Avdeling Nuten 2. høgda 41 70 79 80  
Avdeling Såto 2. høgda 41 70 79 81  
Dagsenter for eldre   41 70 79 85  
Jorunn Opdal Kjøkkensjef 41 70 79 84

jorunn.opdal@tysnes.kommune.no

Linda N. Fagerbakk Sjukepleiar 1. høgda   Linda.Nordtveit.Fagerbakk@tysnes.kommune.no
Camilla Sjøvoll Sjukepleiar 2. høgda   Camilla.Sjovold@tysnes.kommune.no

Heimeteneste

Namn:

Tittel/arbeidsoppgåver:

Tlf.nr.:

E-postadr.:

Birthe Tveit Einingsleiar 91 82 26 16 birthe.tveit@tysnes.kommune.no
Elin Flatråker Sjukepleiar   elin.flatraker@tysnes.kommune.no
Marita Nygård Kreftsjukepleiar 90 15 94 11 marita.nygard@tysnes.kommune.no
Magnhild Kleppe Hjelpepleiar/hørselskontakt 95 70 95 36 magnhild.kleppe@tysnes.kommune.no
Irene Fauske Hjelpepleiar/demenskontakt 91 82 26 16 irene.fauske@tysnes.kommune.no
  NYE NUMMER TIL VAKT OPEN OMSORG    
Vakt på Onarheim Mellom kl. 0730 - 2200 97 99 00 51  
Vakt i Våge Mellom kl. 0730 - 2200

97 99 00 50

 
Vakt i Uggdal Mellom kl. 0730 - 2200 97 99 00 47  
Omsorg Plus Mellom kl. 0730 - 2200 97 99 00 43  
Nattpatruljen Mellom kl. 2200 - 0730 97 99 00 42  

Dagsenteret Grendatun

Namn: Tittel/arbeidsoppgåver: Tlf.nr.: E-postadr.:
Dagsenteret Hovudnummer 94 87 95 19  
MA-KA Kafé

47 62 70 13

 

Vågsmarka bufellesskap

Namn:

Tittel/arbeidsoppgåver:

Tlf.nr.:

E-postadr.:

Vågsmarka Bufellesskap Hovudnummer 47 51 27 99  
Vågsmarka Bufellesskap Mobilnummer 47 51 26 24  

Benedicte Lundevold

Avdelingsleiar 97 64 89 65

benedicte.lundevold@tysnes.kommune.no

Haugen bufellesskap

Namn:

Tittel/arbeidsoppgåver:

Tlf.nr.:

E-postadr.:

Irene Røssland Avdelingsleiar 97 58 90 23 irene.rossland@tysnes.kommune.no

Aktivitetssenter psykisk helse, Våge

Aktivitetssenteret   53 43 28 33  

Legekontoret

Namn:

Tittel/arbeidsoppgåver:

Tlf.nr.:

E-postadr.:

Sekretariat

 

48 11 36 61  lege@tysnes.kommune.no
Telefaks   53 43 70 81  
Anita Midtun Kommuneoverlege

53 43 70 80

anita.midtun@tysnes.kommune.no
Andreas Wibe Jacobsen Lege 53 43 70 80 andreas.wibe.jacobsen@tysnes.kommune.no
Victor Markov Lege 53 43 70 80 victor.markov@tysnes.kommune.no

Britt Mehammer

Kontorleiar/
Bioingeniør

99 63 40 07

britt.mehammer@tysnes.kommune.no

Torild Nesland

Helsesekretær

53 43 70 82

torild.nesland@tysnes.kommune.no

Anni Myklestad

Sjukepleiar

53 43 70 82

anni.myklestad@tysnes.kommune.no

Bodil Skaaheim

Sjukepleiar

99 02 14 22

bodil.skaaheim@tysnes.kommune.no
  Legevakt 116117  

Barnehagar i Tysnes kommune

Lunde barnehage

Namn: Tittel/arbeidsoppgåver: Tlf.nr.: E-postadr.:
Wenche Fagerbakk Styrar 95 74 83 74  
Avdeling Nordavind 90 40 50 17  
Avdeling Sønnavind 97 49 74 74  

Onarheim barnehage

Namn: Tittel/arbeidsoppgåver: Tlf.nr.: E-postadr.:
Marianne Tvedt Styrar 90 18 76 56  
Avdeling Lillebjørn 90 52 50 72  
Avdeling Storebjørn 97 41 63 37  

Stjernereiso barnehage

Namn: Tittel/arbeidsoppgåver: Tlf.nr.: E-postadr.:
Gerd Kongsvik Styrar 99 36 64 82  
Nils Flakke Kontormedarbeidar    
Avdeling Jupiter 90 65 87 42  
Avdeling Herkules 46 85 74 34  
Avdeling Neptun 97 95 77 32  
Avdeling Tellus 91 17 78 20  
Avdeling Pluto 90 22 42 71  

Vågsmarka barnehage

Namn: Tittel/arbeidsoppgåver: Tlf.nr.: E-postadr.:
Eldbjørg Knudsen Styrar 98 81 85 70  
Avdeling Veslefrikk 47 62 24 77  
Avdeling Askeladden 47 61 82 69  

Skular i Tysnes kommune

Namn: Tittel/arbeidsoppgåver: Tlf.nr.: E-postadr.:
Tysnes skule Administrasjon 99 36 24 26  
Kari Pettersen Rektor, Tysnes skule 91 12 54 93 kari.pettersen@tysnesoppvekst.no 
Uggdal skule   97 41 92 90  
Bente Raknes Rektor, Uggdal skule 45 25 29 54  
Onarheim skule   90 20 06 16  
Audun Aarbakke Rektor, Onarheim skule 41 46 60 68  
SFO  SFO Onarheim 48 27 93 65  

Kyrkjeverje og prestekontor

Namn:

Tittel/arbeidsoppgåver:

Tlf.nr.:

E-postadr.:

Sekretariat

 

53 43 71 20

kyrkjeverje@tysnes.kommune.no

Marit Isaksen Espedalen

Sokneprest

53 43 71 24

marit.i.espedalen@tysnes.kommune.no

Marianne Storetvedt

Fullmektig - sekretariatarb./
Dagleg leiar/kyrkjeverje

53 43 71 25

marianne.t.storetvedt@tysnes.kommune.no

Andrè Eide

Organist

53 43 71 25

andre.eide.piano@hotmail.com

Heidi Hollekim Trusopplærar 53 43 71 22 heidi.hollekim.kyrkjekontor@tysnes.kommune.no

Eining for forvaltning

Namn:

Tittel/arbeidsoppgåver:

Tlf.nr.:

E-postadr.:

Sekretariat Tittel/arbeidsoppgåver   lt@tysnes.kommune.no
Ingrid T. Stue Konsulent Fellestenesta / renovasjon 90 89 45 84 ingrid.tysnes.stue@tysnes.kommune.no
Laila Jane Hope Einingsleiar forvaltning

48 13 90 49

laila.hope@tysnes.kommune.no
Johan Løve Gjersvik Byggesakshandsamar 53 43 71 14 johan.l.gjersvik@tysnes.kommune.no
Morten Anthonessen Fagansvarleg plan

92 26 14 13

morten.anthonessen@tysnes.kommune.no
Janine Freyboth Kart og oppmålingsansvarleg 46 82 33 14 janine.freyboth@tysnes.kommune.no
Fredrik Winther Sakshandsamar kart og oppmålingsavdelinga 92 06 43 77 fredrik.winther@tysnes.kommune.no

Eining for brann og teknisk drift

Namn:

Tittel/arbeidsoppgåver:

Tlf.nr.:

E-postadr.:

Torfinn Kongsvik

Brannsjef/ Einingsleiar

Drift og vedlikehald

97 52 99 65

torfinn.kongsvik@tysnes.kommune.no

Charles Lunde

Avdelingsleiar 48 10 82 99 charles.lunde@tysnes.kommune.no
Alfredas Gurskis Driftsmedarbeidar 99 54 80 28 alfredas.gurskis@tysnes.kommune.no
Jostein Meland Driftsmedarbeidar 90 09 25 87 jostein.meland@tysnes.kommune.no
Jostein Mehammer Driftsmedarbeidar 47 65 33 31 jostein.mehammer@tysnes.kommune.no
Theres Jonsgar Fagarbeidar 90 08 94 94 therese.jonsgar@tysnes.kommune.no
Sigurd Hansen Kyrkjegardsarbeidar/Driftsmedarbeidar 99 58 72 42 sigurd.hansen@tysnes.kommune.no
Leif Ove Flygansvær Kyrkjegardsarbeidar 99 58 72 42 leif.o.flygansvær@tysnes.kommune.no
May Britt Skaten Reinhaldsleiar 48 19 90 81 may.britt.skaten@tysnes.kommune.no