TILLITSVALDE I TYSNES KOMMUNE

Nedanståande liste er utarbeidd på bakgrunn av mottekne skriv frå organisasjonane

Oversyn over tillitsvalde i Tysnes kommune Oppsummering: Namna på alle organisasjonane

Namn på fagforening Namn Funk. Dato
Delta      
Den norske jordmorforening Hilde Grindevoll    
Den norske lægeforening Victor Markov  TV  
Econa Anders Teigen    

Fagforbundet

Monica Hoff Utne

HTV 01.01.18
Fellesorganisasjonen Solfrid Burkeland Smith    
Norges Juristforbund Ingvild Aslaksen Hustad    
Musikernes fellesorganisasjon Yngve Nikolaisen   300902
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

Janine Freyboth

TV  27.02.14
Norsk Ergoterapeutforbund-NETF Britt Kjellesvik Rage   310797
Norsk Fysioterapiforbund  Anne Opdal    
Norsk Sjukepleiarforbund Camilla Sandsøy Moss HTV  
Utdanningsforbundet

Anne Kristi Alfstad

HTV 211204

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal