TILLITSVALDE I TYSNES KOMMUNE

Nedanståande liste er utarbeidd på bakgrunn av mottekne skriv frå organisasjonane

Oversyn over tillitsvalde i Tysnes kommune Oppsummering: Namna på alle organisasjonane

Namn på fagforening Namn Funk. Dato
Delta      
Den norske jordmorforening Hilde Grindevoll    
Den norske lægeforening Andreas Vibe Jacobsen  TV  
Econa Anders Teigen    

Fagforbundet

Monica Hoff Utne

HTV 01.01.18
Fellesorganisasjonen (FO) Rita Instøy   01.08.19
Norges Juristforbund Ingvild Aslaksen Hustad    
Musikernes fellesorganisasjon Yngve Nikolaisen    
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

Janine Freyboth

TV  27.02.14
Norsk Ergoterapeutforbund-NETF      
Norsk Fysioterapiforbund  Anne Opdal    
Norsk Sjukepleiarforbund Camilla Sandsøy Moss HTV  
Utdanningsforbundet

Ida Meland

HTV 01.08.19

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal