Tildeling frå Tysnes Herred Vel

Styre i Fondet til Tysnes Herreds Vel har i møte 12. august vedteke ei ramme for tildeling frå fondet i 2019 tilsvarande kr. 10.000,-

Det er gjort slike tildelingar:

 

Søkjar                                                          Føremål                                                           Beløp

Uggdal og Reksteren sokneråd              Kandelaber                                                      7000,00,-

Sør-Reksteren bedehuslag                      Benk                                                                  3000,00

 

Styre har von om at tildelinga kjem til nytte. Styre har elles vurdert at det med dagens renteinntekter truleg ikkje vil verta gjort tildelingar for 2020.