dansebilete

Tilbod i kulturskulen

Kulturskulen sitt tilbod for undervisning i skuleåret 2019/20 er klart!

Einskildundervisning:

  • piano
  • gitar, bassgitar, band
  • slagverk
  • messing (kornett, trompet, althorn, baryton, eufonium, trombone, tuba)
  • song

Gruppeundervisning:

  • messing (kornett, althorn, baryton, eufonium, trombone, tuba)
  • aspirantundervisning (kornettgruppe)

Søknadsfrist: 31.05.19

Andre tilbod som kjem til seinare, til dømes dans, vert meldt om i media med eigen søknadsfrist.

Kontaktinfo: Yngve Nikolaisen: tlf. 468 15 697 / yngve.nikolaisen@tysnesoppvekst.no