klp logo

Stortinget har vedtatt at det skal innførast ei 20 % innmeldingsgrense for sjukepleiarane.

Endringa skal gjelda frå 1.4.2016.

Du kan lesa meir om dette på KLP si nettside her