Stengt for gjennomkjøring

Stenging av Landavegen

Frå onsdag 19. september vert Landavegen stengd for gjennomkøyring.

 Det vert tilkomst til alle eigedommar langs Landavegen, enten via krysset mellom Landavegen og Fylkesveg 49 eller via Øvre Klokkargarden.

 Vegen vert stengd grunna utviding av vegen med gangveg mellom krysset Fylkesveg 49 og Landavegen og Landavegen 34. Vedlagt ligg kart som syner kvar vegarbeidet skal gå føre seg.