Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer
Ridetur

Spelemidlar og leiaropplæringsmildar

Søknadsfristen i Tysnes kommune er 1.11.2018

SPELEMIDLAR TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2019

Idrettslag, andelslag og andre samanslutningar kan søke om tilskot innan desse stønadskategoriane:

  • Ordinære anlegg, tilskot til bygging og/eller rehabilitering av idrettsanlegg

Normalt tilskot ordinære anlegg: 1/3 av godkjend kostnad.

For nokre anlegg er det fastsett særskilte maksimale tilskotsbeløp.

  • Nærmiljøanlegg

For tilskot nærmiljøanlegg: 50% av godkjend kostnad inntil kr 300 000.

Føresegner, informasjonsmateriell kan hentast på følgjande nettstad og alle søknader skal sendast elektronisk, sjå: http://www.anleggsregisteret.no/

For nærare opplysningar eller spørsmål: Vibeke Øxnevad Stoltz 

Tlf. 53437021, Epost: vibeke.stoltz@tysnes.kommune.no

Søknadsfrist: 01.11.18

 

LEIAROPPLÆRINGSMIDLAR 2018

Lag og organisasjonar innan barne- og ungdomsarbeid, idretts- og kulturarbeid kan søke om tilskot til opplæring av leiarar på grunnlag av dokumenterte utgifter i 2018.

Søknad sendast, med kopi av bilag til kurs-og reiseutgifter, til Tysnes kommune, rådmannskontoret, Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal. Epost: post@tysnes.kommune.no

Søknadsfrist: 01.11.2018