Sommarope på biblioteket

For 11. sommaren på rad held Tysnes folkebibliotek ope på dagtid frå 6. juni.

biblioteklogo-nyhetskarusell.pngDet har vist seg å vera eit populært og mykje nytta tilbod for sommarfolket på Tysnes, anten dei er hyttefolk, heimvendte skuleelevar, turistar eller feriefolk på gjennomreise - eller ganske enkelt fastbuande. Biblioteket har fritt trådlaust internett og kan elles stå til teneste med mykje!

 

Opningstider dagleg mån-tors kl 10 - 15. 

 

http://www.tysnesbibliotek.no