Barn i leik med voksen

Søknad om barnehageplass

Søknadsfrist for hovudopptaket i barnehagane er 1.februar.

Ein kan søkje om barnehageplass i Vågsmarka, Lunde, Onarheim og Stjernereiso.

Søknadsskjema finn du HER: