school-kids-raising-hand-in-classroom-PVB2XNK

Skulestart

Skulane tek til måndag 17. august 2020.
Her kan du sjå kva tid elevane skal møte.

Onarheim skule
Alle elevane møter kl. 08.10.

Tysnes skule
Alle elevane møter kl. 08.05.
Klassane vil bli møtt av kontaktlærar på skuleplassen.

Uggdal skule
2. – 4. klasse møter kl. 08.10
1. klasse møter kl. 09.00