Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer
Legekontoret2

Skal du til legekontoret eller venter svar på covid-19 test?

Personar med luftvegssymptom eller teikn på infeksjon skal ikkje møte på legekontoret utan avtale.

Dersom du har luftvegssymptom eller teikn på infeksjon og trenger legehjelp eller testing, må du kontakte legekontoret på telefon eller via helsenorge.no.

Bestille time på helsenorge.no

Forespørsel om time via helsenorge.no framsatt før klokka 11:00, vert som hovudregel bevart same dag. 

Svar på covid-19 test

Ved testing vil svaret bli tilgjengelig på helsenorge.no.

Svartida for covid-19 test er som hovudregel innan 2 døgn

Helsepersonell får som regel svar innan eit døgn. Det er difor viktig at helsepersonell informerer om at dei er helsepersonell.

Innlogging på helsenorge.no

På helsenorge.no kan du bestille time, sjå prøvesvar, ha dialog med fastlegen og sjå meir informasjon om korona. Du kan logge inn på helsenorge.no via denne lenken: www.helsenorge.no