Skjenking

Sals- og skjenkeløyve

For å selja/skjenka alkoholhaldig drykk trengst det sals- eller skjenkeløyve. Salsløyve er det løyvet ein daglegvarehandel treng for å selja øl med inntil 4.75 volumprosent alkohol. Skjenkeløyve må ein serveringsstad ha for å kunna skjenka alkoholhaldig drykk. Serveringsstaden må i tillegg ha eit serveringsløyve.

Søknadsskjema finn du i høgre menyen eller du kan få det ved å venda deg til kommunen.

Kunnskapsprøve om alkohollovgjevinga: 

Kvar sals- eller skjenkestad må ha ein kvalifisert styrar og neststyrar for sals-/skjenkeløyvet. Desse må i tillegg til å oppfylla visse vandelskrav ha gjennomført ein kunnskapsprøve om alkohollovgjevinga. Kommunen er pliktig til å gjennomføra ein slik kunnskapstest innan 2 månader etter førespurnad om dette. Dersom du ønskjer å ta prøven hos Tysnes kommune kan du ta kontakt på tlf. 53 43 70 00 eller e-post. Prøvegebyret er kr. 400,-.