Val logo

Røysting på valdagen

På valgdagen 9. september, må du røyste i den kommunen du er manntalsført.

I Tysnes er det vallokal som er opne frå kl 9.00 til kl 19.00 på valdagen. På valkortet står vallokale ditt oppført, men merk likevel at du kan stemma i kva som helst vallokale i Tysnes kommune. Det vil også vere mogleg å finne ditt vallokalet på www.valglokaler.no, når sida vert oppdatert ila sommaren 2019.

 

Hugs legitimasjon! 

Det er ikkje naudsynt med valkort, men det forenklar valfunksjonærane sitt arbeid og det går raskere for deg å røyste, dersom du tek det med.

 

Har du flytta etter 30. juni?

Dersom du har flytta etter 30. juni, står du innført i manntalet i den kommunen du har flytta frå, sjølv om du har meldt flytting. Du er manntalsført i den kommunen du er registrert i Folkeregisteret som busatt pr 30. juni 2019. 

Du har røysterett og avgjer di røyst, i den kommunen der du er manntalsført. Dersom du ikkje har moglegheit å røyste på valdagen, kan du førehandsrøyste i den  kommunen du er i. Røysta di blir sendt til din heimkommune.

 

Informasjon er henta frå www.valg.no

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000
Telefax: 53437011
E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal