Samarbeidsrådet - Logo

Regionalt etablerarfond i Sunnhordland

Hordaland fylkeskommune har oppretta ei ordning med tre regionale etablerarfond. Etablerarfondet i Sunnhordland er det Samarbeidsrådet som er forvaltar for.

For meir informasjon - sjå her: