Rådhuset

Redusert opningstid

ved ekspedisjonen og sentralbordet til Tysnes kommune.

I samband med oppgradering av IT-system vert det gjennomført intern opplæring i veke 38. Dette medfører at ekspedisjonen og sentralbordet kjem til å ha redusert bemanning. Legekontoret har direktenummer 53 43 70 80. Ta kontakt direkte med sakshandsamarar dersom du treng hjelp. Tlf.nr og e-post adresser finn du på www.tysnes.kommune.no