Grunna sjukdom er det for tida redusert kapasitet på legekontoret. Ber om at dei som har høve til det, nyttar helsenorge for fornying av reseptar og andre ting som kan løysast gjennom elektronisk kommunikasjon.

Dette vil førebels gjelde ut veke 50.