Vaksine-barn

Redusert bemanning på helsestasjonen

Me har for tida redusert bemanning på helsestasjonen - dersom du har spørsmål eller treng timeavtale, kontakt legekontoret på tlf 53 43 70 80.

Ber særskilt dei som skal ta vaksine om å ta kontakt.

Link til barnevaksinasjonsprogrammet, her