kyr

Produksjonstilskot i jordbruket

og tilskot til avløysing ved ferie og fritid.

Søknad om PT i jordbruket og tilskot ved ferie og fritid kan leverast frå og med 1.1.2015.

Søknadsfrist er 20. januar 2015.

 

Landbruksdirektoratet har utarbeid ei ny forskrift om produksjonstilskot og avløysartilskot gjeldande frå og med 1.1.2015.

I samband med ny forskrift oppmodar vi alle søkjarane om å setje seg godt inn i det nye regelverket.

Nyttige kjelder til informasjon finn de på heimesida til www.landbruksdirektoratet.no

Informasjon ligg under tenesta: "Produksjons og marked."

Vedlagt snarvei til veiledningsheftet - Sjå kapittel 1.3 for omtale av den nye forskrifta.

Vanlig pdf-fil: https://www.slf.dep.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/aktuell-soknadsomgang/_attachment/44048?_ts=14a7268a3e0

Webvennlig versjon(for dei  med begrensa internetthastighet): https://www.slf.dep.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/aktuell-soknadsomgang/_attachment/44047?_ts=14a726822f8

 

Vennlig helsing Bjørnefjorden Landbrukskontor.