Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer
Kommunevåpen+farger

Politiske vedtak

Her finn du vedtak som gjeld kultur, idrett, friluftsliv, turisme, bibliotek og kulturvern frå kommunestyre og formannskap frå april 2020. Siden blir oppdatert.

21.09.21 KOMMUNESTYRET

 

02.09.21 FORMANNSKAPET

21/580 TV-AKSJONEN NRK 2021 - PLAN NORGE - KOMMUNEKOMMITÈ OG OPPFORDRING TIL BIDRAG

21/594 FRITIDSERKLÆRINGA - ORGANISERT FRITIDSAKTIVITET

21/597 OPPRUSTING AV BOWLINGBANANE - TYSNESHALLEN

 

15.06.21 KOMMUNESTYRET

21/137 FORSKOTERING AV SPELEMIDLAR OG MOMSREFUSJON

 

15.06.21 FORMANNSKAPET

21/253 STØTTE TIL PRODUKSJON AV "AMERICAS CUP I NORGE"

 

03.06.21 FORMANNSKAPET

21/137 FORSKOTERING AV SPELEMIDLAR OG MOMSREFUSJON

21/328 GEOPARK SUNNHORDLAND - SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND

 

04.05.21 FORMANNSKAPET

21/158 RETNINGSLINER FOR TILDELING AV KULTURMIDLAR TIL SONG OG MUSIKKLAG - KOMPENSASJON FOR KJØP AV DIRIGENTTIMAR

21/222 KULTURMIDLAR TIL ALLMENT KULTURARBEID 2021

21/254 KULTURMIDLAR TIL NÆRMILJØTILTAK 2021

21/318 KRITERIA OPEN SØKNAD KUNST- OG KULTUTFORMIDLING

21/332 SØKNAD OM TILSKOT - VANDRETEATER - EVNTYR I PARKEN

21/345 SØKNAD OM TILSKOT - LIVESENDING AV TORGDAGEN 2021

 

25.03.21 FORMANNSKAPET

20/348 TURISTINFORMASJON VÅGE HAMN - NY KONTRAKT FOR 2021

20/433 TILTAKSPAKKE COVID-19 LAG OG FORENINGER

21/226 HØYRING PLANPROGRAM - REGIONAL PLAN FOR KULTUR, IDRETT OG FRILUFTSLIV - 2023 - 2035 VESTLAND 

20/349 KARTLEGGING AV TILGJENGELEGHEIT TIL FRILUFTSOMRÅDER

21/189 SØKNAD OM TILSKOT TIL KULTURPROSJEKT - UTGJEVING AV MUSIKK

21/203 MOBILT BIBLIOTEK

 

23.02.21 KOMMUNESTYRET

20/390 TURVEG - KYRKJEVATNET SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

20/880 STATLIG SIKRING AV KOMMUNALE FRILUFTSOMRÅDE

21/105 TEMAPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV

 

04.02.21 FORMANNSKAPET

21/42 SAMARBEIDSAVTALE - TYSNES KOMMUNE OG TYSNES IDRETTSRÅD

20/390 TURVEG KYRKJEVATNET - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

21/105 TEMAPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV

21/103 MEDLEMSKAP I VISIT BERGEN - INNSPEL FRÅ TYSNES NÆRINGSRÅD

 

15.12.20 KOMMUNESTYRET

20/705 NY SAMARBEIDSAVTALE  - BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD

 

01.12.20 FORMANNSKAPET

20/474 SPELEMIDLAR TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2020

20/879 REVISJON AV REGELVERK - TILSKOT ALLMENNE KULTURMIDLAR

20/880 STATLIG SIKRING AV KOMMUNALE FRILUFTSOMRÅDE

20/885 LEIGEAVTALE - KJELLER I TINGHUSET

20/887 TILSKOT TIL KULTURMINNE I VESTLAND 2022

20/906 MEIROPE BASSENG

20/772 SØKNAD OM OMDISPONERING AV STØNAD TIL STIFTINGA TYSNESFEST FOR 2020

 

05.11.20 FORMANNSKAPET

20/729 UNDERSKOTSGARANTI - REVISJON AV REGELVERK

20/713 SØKNAD OM KULTURMIDLAR TIL TYSNES TEATERLAG

20/737 SØKNAD OM TILSKOT TIL KULTURMINNELØYPER

20/836 AVTALE - LEIKEUTSTYR PÅ LEIKEPLASSAR PÅ KOMMUNAL GRUNN

20/705 NY SAMARBEIDSAVTALE  - BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD

 

10.09.20 FORMANNSKAPET

20/502 SØKNAD OM TILSKOT - PRODUKSJON AV BOK - "TYSNESINGAR I KRIGSÅR"

20/648 SØKNAD OM TILSKOT TIL MERKING I TYSNESFJELLA

20/447 SØKNAD OM TILSKOT - ÅRBAKKA HANDELSSTAD SOMMARSESONGEN 2020

20/433 TILTAKSPAKK COVID-19 - LAG OG ORGANISASJONER

20/640 SØKNAD OM TILSKOT TIL KULTURLØO PÅ DRANGE - REDUSERT AKTIVITET - KORONAPANDEMIEN

20/656 SØKNAD OM PROSJEKTMIDALR TIL FORSTUDIE - "TYSNES" I FJELLET

 

01.07.20

20/433

20/542

11.06.20

20/433

28.05.00

20/240

20/290

20/348

20/174

20/433

20/389

23.04.20

20/357

20/310

Kontakt oss

Synnøve Bakke

Kulturkonsulent
977 48 005
synnove.bakke@tysnes.kommune.no

 

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal