Kommunevåpen+farger

Politiske vedtak

Her finn du vedtak som gjeld kultur, idrett, friluftsliv, turisme, bibliotek og kulturvern frå kommunestyre og formannskap frå april 2020. Siden blir oppdatert.

16.12.21 KOMMUNESTYRET

21-137 FORSKOTERING AV SPELEMIDLAR OG MOMSREFUSJON - ETABLERING AV FOND

21/496 SPELEMIDLAR TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2022

21/501 STATLIG SIKRING AV KOMMUNALE PERALIO FRILUFTSOMRÅDE

21/730 TILSKOT TIL VERNA KULTURMINNE I VESTLAND 2022

 

30.11.21 FORMANNSKAPET

20/542 RESTAURERING AV ORGEL I KULTURKYRKJA - ONARHEIM

21/137 FORSKOTERING AV SPELEMIDALR OG MOMSREFUSJON - ETABLERING AV FOND

21/328 NY HANDSAMING - GEOPARK SUNNHORDLAND - SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND

21/454 AKTIVITETSPARK KYRKJEVATNET

21/496 SPELEMIDALR TIL ANLEGG FO IDRETT OG FYSISK AKTIVIET 2022

21/501 STATLIG SIKRING AV KOMMUNALE PERALIO FRILUFTSOMRÅDE

21/730 TILSKOT TIL VERNA KULTURMINNE I VESTLAND 2022

21/757 SENIORTREFF 2022

 

26.10.21 FORMANNSKAPET

20/645 DRIFTSTILSKOT - GRENDATUN KINO  2020-2023

 

21.09.21 KOMMUNESTYRET

 

02.09.21 FORMANNSKAPET

21/580 TV-AKSJONEN NRK 2021 - PLAN NORGE - KOMMUNEKOMMITÈ OG OPPFORDRING TIL BIDRAG

21/594 FRITIDSERKLÆRINGA - ORGANISERT FRITIDSAKTIVITET

21/597 OPPRUSTING AV BOWLINGBANANE - TYSNESHALLEN

 

15.06.21 KOMMUNESTYRET

21/137 FORSKOTERING AV SPELEMIDLAR OG MOMSREFUSJON

 

15.06.21 FORMANNSKAPET

21/253 STØTTE TIL PRODUKSJON AV "AMERICAS CUP I NORGE"

 

03.06.21 FORMANNSKAPET

21/137 FORSKOTERING AV SPELEMIDLAR OG MOMSREFUSJON

21/328 GEOPARK SUNNHORDLAND - SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND

 

04.05.21 FORMANNSKAPET

21/158 RETNINGSLINER FOR TILDELING AV KULTURMIDLAR TIL SONG OG MUSIKKLAG - KOMPENSASJON FOR KJØP AV DIRIGENTTIMAR

21/222 KULTURMIDLAR TIL ALLMENT KULTURARBEID 2021

21/254 KULTURMIDLAR TIL NÆRMILJØTILTAK 2021

21/318 KRITERIA OPEN SØKNAD KUNST- OG KULTUTFORMIDLING

21/332 SØKNAD OM TILSKOT - VANDRETEATER - EVNTYR I PARKEN

21/345 SØKNAD OM TILSKOT - LIVESENDING AV TORGDAGEN 2021

 

25.03.21 FORMANNSKAPET

20/348 TURISTINFORMASJON VÅGE HAMN - NY KONTRAKT FOR 2021

20/433 TILTAKSPAKKE COVID-19 LAG OG FORENINGER

21/226 HØYRING PLANPROGRAM - REGIONAL PLAN FOR KULTUR, IDRETT OG FRILUFTSLIV - 2023 - 2035 VESTLAND 

20/349 KARTLEGGING AV TILGJENGELEGHEIT TIL FRILUFTSOMRÅDER

21/189 SØKNAD OM TILSKOT TIL KULTURPROSJEKT - UTGJEVING AV MUSIKK

21/203 MOBILT BIBLIOTEK

 

23.02.21 KOMMUNESTYRET

20/390 TURVEG - KYRKJEVATNET SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

20/880 STATLIG SIKRING AV KOMMUNALE FRILUFTSOMRÅDE

21/105 TEMAPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV

 

04.02.21 FORMANNSKAPET

21/42 SAMARBEIDSAVTALE - TYSNES KOMMUNE OG TYSNES IDRETTSRÅD

20/390 TURVEG KYRKJEVATNET - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

21/105 TEMAPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV

21/103 MEDLEMSKAP I VISIT BERGEN - INNSPEL FRÅ TYSNES NÆRINGSRÅD

 

15.12.20 KOMMUNESTYRET

20/705 NY SAMARBEIDSAVTALE  - BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD

 

01.12.20 FORMANNSKAPET

20/474 SPELEMIDLAR TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2020

20/879 REVISJON AV REGELVERK - TILSKOT ALLMENNE KULTURMIDLAR

20/880 STATLIG SIKRING AV KOMMUNALE FRILUFTSOMRÅDE

20/885 LEIGEAVTALE - KJELLER I TINGHUSET

20/887 TILSKOT TIL KULTURMINNE I VESTLAND 2022

20/906 MEIROPE BASSENG

20/772 SØKNAD OM OMDISPONERING AV STØNAD TIL STIFTINGA TYSNESFEST FOR 2020

 

05.11.20 FORMANNSKAPET

20/729 UNDERSKOTSGARANTI - REVISJON AV REGELVERK

20/713 SØKNAD OM KULTURMIDLAR TIL TYSNES TEATERLAG

20/737 SØKNAD OM TILSKOT TIL KULTURMINNELØYPER

20/836 AVTALE - LEIKEUTSTYR PÅ LEIKEPLASSAR PÅ KOMMUNAL GRUNN

20/705 NY SAMARBEIDSAVTALE  - BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD

 

10.09.20 FORMANNSKAPET

20/502 SØKNAD OM TILSKOT - PRODUKSJON AV BOK - "TYSNESINGAR I KRIGSÅR"

20/648 SØKNAD OM TILSKOT TIL MERKING I TYSNESFJELLA

20/447 SØKNAD OM TILSKOT - ÅRBAKKA HANDELSSTAD SOMMARSESONGEN 2020

20/433 TILTAKSPAKK COVID-19 - LAG OG ORGANISASJONER

20/640 SØKNAD OM TILSKOT TIL KULTURLØO PÅ DRANGE - REDUSERT AKTIVITET - KORONAPANDEMIEN

20/656 SØKNAD OM PROSJEKTMIDALR TIL FORSTUDIE - "TYSNES" I FJELLET

 

01.07.20

20/433

20/542

11.06.20

20/433

28.05.00

20/240

20/290

20/348

20/174

20/433

20/389

23.04.20

20/357

20/310