Politiske saker

Her finn du innkallingar, sakspapir og møtebøker frå 2010 og til i dag for eldrerådet og ungdomsrådet.
Innkallingar og møtebøker for eldrerådet f.o.m. 2016 finn du under Møtekalender i menyen til venstre.

Sakspapir og møtebøker for kontrollutvalet finn du under Kontrollutvalet i menyen til venstre.

Gå inn på det årstalet du ønskjer å sjå på og finn deretter det utvalet du ønskjer.

Saksdokumenta for perioden 2010 til i dag for dei politiske utvala, finn du i møtekalendaren i menyen til venstre.