Møtekalender

14. april 2015
Her finn du alle møter frå 2010 med sakspapir, vedlegg og protokoll for alle utvala i Tysnes kommune.
 

Politiske saker

09. juli 2014
Her finn du innkallingar, sakspapir og møtebøker frå 2010 og til i dag for eldrerådet og ungdomsrådet. Innkallingar og møtebøker for eldrerådet f.o.m. 2016 finn du under...