nestenBareDriteItekst

Påminning om å ikkje kaste søppel i toalettet!

Avløpssystema i dei fleste norske kommunar er konstruert og dimensjonert for å ta seg av tre ting; bæsj, tiss og dopapir. Når det kjem andre ting inn i avløpssystemet skapar det problem, både i leidningsnettet og på renseanlegga.