Bilde til helsestasjon

OPPDATERING - Bemanning helsestasjon

Tysnes kommune må desseverre meddele at jordmorvikar som var tilsett, har avslutta arbeidstilhøvet i kommune, og ein har ikkje tilbod om jordmorteneste p.t.

Helsestasjonen vert bemanna med legepersonell  mellom kl 9-14.30 i veke 27, 28 og 29. Helsesjukepleiar  er attende 23.07.2019.

Ta kontakt med Tysnes legekontor på 53 43 70 80 for timebestilling.

Til gravide og nybakte foreldre, finnes elles god informasjon på Helsenorge.no om kva kontrollar som skal gjennomførast under svangerskap og etter fødsel.

https://helsenorge.no/gravid/svangerskapskontroller

https://helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunen/helsestasjon-og-skolehelsetjenesten

 

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000
Telefax: 53437011
Legevakt: 116117

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal