Byggesak

Opningstider plan- og byggesaksavdelinga

Plan- og byggjesaksavdeling er berra  tilgjengeleg på telefon for førespurnadar frå publikum måndagar og onsdagar – kl. 09.00 – 11.30 og kl. 12.30 – 15.00.   Eventuelle møter med sakshandsamarar må avtalast på førehand - dette kan avtalast for alle arbeidsdagar.