Logo Atheno

Open dag om skatteFUNN i Hordaland

Hensikten med Open dag er å gjera SkatteFUNN tilgjengelig for bedrifter i heile landet, og ordninga er relevant for alle bedrifter som har ambisjonar om nye produkt, tenester eller produksjonsprosessar. 

Målet med ordninga er at fleire bedrifter skal anvenda forsking og utvikling som verktøy for å auka konkurransekraft, veksa og omstilla seg. Har de nokon bedrifter på Tysnes som de tenkjer kan vera interessert i dette? Flott om de vidaresender invitasjonen til dei.

Plakat PDF document ODT document